Personale

Øjenlæge Tommy Poulsen

Tommy Poulsen – speciallæge i øjensygdomme har mange års erfaring som øjenkirurg, siden 1994 praktiserende øjenlæge i Hjørring, med mange tusinder operationer for grå stær og øjenlåg bag sig.

CVR-nr: 56432914      Yder-nr. 099260     Telefon: 98920122

Øjenlæge Henrik Vorum, Professor, Overlæge dr. med. ph.d.

Henrik Vorum fik sin embedseksamen ved Aarhus Universitet i 1994. Han blev speciallæge i øjensygdomme i 2006 efter en bred uddannelse primært i biokemisk grundforskning sideløbende med uddannelsen i klinisk oftalmologi, som hovedsageligt er opnået ved øjenafdelingerne i Århus og Aalborg. Han blev afdelingslæge i 2006 ved Øjenafdelingen på Århus sygehus og har siden 2010 været klinisk professor og overlæge ved Øjenafdelingen på Aalborg sygehus. Fra 2009 har Henrik desuden fungeret som privatpraktiserende øjenlæge med speciale i tårevejs- og øjenlågskirurgi.

CVR-nr. 32183786      Yder-nr. 099023        Telefon: 98920122

Øjenlæge Tommy Poulsen

Tommy Poulsen – speciallæge i øjensygdomme har 21 års erfaring som øjenkirurg, siden 1994 praktiserende øjenlæge i Hjørring, med mange tusinder operationer for grå stær og øjenlåg bag sig.

CVR-nr: 56432914      Yder-nr. 099260     Telefon: 98920122

Øjenlæge Henrik Vorum, Professor, Overlæge dr. med. Ph.d.

Henrik Vorum fik sin embedseksamen ved Aarhus Universitet i 1994. Han blev speciallæge i øjensygdomme i 2006 efter en bred uddannelse primært i biokemisk grundforskning sideløbende med uddannelsen i klinisk oftalmologi, som hovedsageligt er opnået ved øjenafdelingerne i Århus og Aalborg. Han blev afdelingslæge i 2006 ved Øjenafdelingen på Århus sygehus og har siden 2010 været klinisk professor og overlæge ved Øjenafdelingen på Aalborg sygehus. Fra 2009 har Henrik desuden fungeret som privatpraktiserende øjenlæge med speciale i tårevejs- og øjenlågskirurgi.

CVR-nr. 32183786      Yder-nr. 099023        Telefon: 98920122

Aase
Lægesekretær

Dorte
Lægesekretær

Tina
Social- og sundhedsassistent

Marianne S
Social- og sundhedsassistent

Rikke
Social- og sundhedsassistent

Hanne
Klinikassistent

Janne
Klinikassistent

Marianne C
Optiker

Mette
Optiker